Development

Een Symfony2 project opzetten in (iets minder dan) 3 minuten

Toegegeven, het is doortypen maar dan kan het echt: een helloworld Symfony2 applicatie in minder dan 3 minuten.

Onderstaande gaat over Symfony versie 2.7.6 op een Plesk 12 server met Centos 6.6.
Root access en PHP 5.4+ zijn vereist voor het gebruik van de Symfony installer.

node-webkit: app runtime based on Chromium and node.js

[Slides:] Node-webkit is a web runtime based on Chromium and node.js. It lets you to call Node.js modules directly from the DOM and enables a new way of writing native applications leveraging common web technologies. It's created and developed in the Intel Open Source Technology Center.
Subscribe to RSS - Development