mod_rewrite

RewriteRule: removing the querystring in Apache < 2.4

Apache 2.4 adds the [QSD] flag to the RewriteRule directive. QSD stands for Query String Discard and according to Apache this flag serves to simplify common rewriting scenarios.

RewriteRule's default behaviour appends any query string from the incoming URL to the outgoing URL, provided that the outgoing URL itself has no query string. Adding the [QSD] flag prevents this behaviour. 

RewriteRule: Querystring verwijderen in Apache < 2.4

Apache 2.4 voegt de [QSD] flag toe aan de RewriteRule directive. QSD staat voor Query String Discard en dient, zoals Apache stelt, to simplify common rewriting scenarios.

Het defaultgedrag van RewriteRule is om een eventuele querystring van de inkomende URL vast te plakken aan de uitgaande URL (mits de uitgaande URL zelf geen querystring bevat). Door toevoeging van de [QSD] flag wordt dit voorkomen.

mod_rewrite activeren op OpenSuSE

De Apache module mod_rewrite is op SuSE Linux niet standaard geactiveerd. De module is aanwezig maar om er gebruik van te maken moet deze geactiveerd worden. Daarvoor zijn enkele eenvoudige stappen nodig.

Subscribe to RSS - mod_rewrite